nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
PROJECTEN
tekhnē
tekhnē is een samenwerkingsproject waarin zes Europese organisaties het emancipatoire potentieel van technologie in muziek en geluidskunst willen onderzoeken. Door kritisch en creatief om te gaan met technologie, en door de focus te leggen op de gebruiker in plaats van op de ontwikkelaar, kunnen technologieën en methodologieën gedemystificeerd worden en leiden tot een meer autonome […]
TRACKS audiowalks
Met TRACKS ontdek je verschillende geluidskunstenaars en de wandelingen die ze maken met je smartphone. Zoek op trefwoord om je ideale Track te vinden, oriënteer je op de interactieve kaart en deel je ervaring met een gemeenschap van audiowalkers.   Audiowalks bieden verhalen, muziek, geluidsexperimenten en allerlei zintuiglijke informatie die je anders misschien zou missen. […]
oto-date – Akio Suzuki
Oto-date is een project van de Japanse kunstenaar Akio Suzuki waarin hij het publiek uitnodigt om stil te staan op specifieke plekken in de stedelijke ruimte. Deze plekken worden gemarkeerd door een pictogram dat een hybride van menselijke voetafdrukken en oren laat zien. Het project wil mensen laten luisteren naar de geluiden om hen heen […]
Het Blokfluitasiel – Lukas De Clerck, Angelica Castello, Katelijne Lanneau, Matthias Vernier
AirBag/14Holes   AirBag/14Holes is een werk in een reeks van mechanismen om een grote groep blokfluiten, het Recorder Flute Asylum, te activeren en te bespelen.  Elke mechanismen heeft zijn eigen kenmerken, specifieke manieren om te fluiten te bespelen en sculpturale waarde.  AirBag/14Holes bestaat uit een groot centraal luchtkussen met 14 uitstulpende kegels met telkens een […]
Radio Transmission Series
Tijdens de lockdown zijn we begonnen met een reeks (live) radio-uitzendingen, die het werk van specifieke kunstenaars belichten, waarbij we via radiofonische praktijken muziek, geluid en gepraat proberen te vermengen. Tot nu toe waren onze gasten: Lukas De Clerck, Pak Yan Lau, het Oceanografisch Instituut, Myriam Van Imschoot. Alle sessies zijn beschikbaar op ons podcast […]
Agripuncture / Sore Spot Songs – Sarah van Lamsweerde, Esther Mugambi & Raoul Carrer
Het pro­ject Agripuncture / Sore Spot Songs is geïn­spi­reerd door naoor­log­se over­win­nings-tui­nen, Vedische man­tra’s en krui­den genees­kun­de. Tijdens per­for­ma­tie­ve ​“Agripuncture” work­shops nodi­gen Sarah van Lamsweerde, Esther Mugambi en Raoul Carrer loka­le gas­ten uit om de zere plek­ken in de stad te bele­ven en na te den­ken hoe we daar col­lec­tief voor kun­nen zorgen. Concreet wordt […]
Showcase Emerging Sound
STUK, Q-O2 en Musica presenteren jaarlijks een staalkaart van nieuwe geluidskunst van eigen bodem. Vier performances van jonge makers worden voorgesteld in de vorm van een parcours door STUK. Deze showcase toont de diversiteit van het Belgische geluidslandschap, van audiovisuele creatie over live radiowerk tot ruimtelijke muziek, en geeft de volgende generatie van geluidskunstenaars een […]
Interfaces residencies
Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen. Alice Pamuk’s proposal is to develop a sound installation in which short phrases of pop music […]
From Split Sheets to the Streets – on intellectual property and copyright – Melissa E. Logan & UniCAT
(English) The one-day symposium and reflection day From Split Sheets to the Streets: how we credit, share and collect for intellectual property today and tomorrow will examine the worlds of intellectual property and ownership of music – beginning from the present and extending into models for the future.
Second Sundays
Second Sundays is een maandelijke reeks die Q-O2 organiseert. In elke sessie presenteert een gast een waaier aan materiaal dat inzicht geeft zijn zijn of haar eigen luisteren of spelen. Deze gasten spreken over een selectie van geluid en muziek die belangrijk is voor hun denken en doen. De sessies hechten waarde aan het luisteren naar opgenomen […]
Sound & Participation
Sorry, deze pagina is enkel beschikbaar in EN Hand-out als pdf
Interfaces
Interfaces is een internationaal, interdisciplinair project dat nieuwe muziek naar een nieuw publiek brengt.  Het partnership bestaat uit organisaties uit diverse Europese landen. Samen bezitten ze een breed spectrum aan ervaring op het gebied van uitvoeren, multi-media tentoonstellingen, new media, akoestisch en elektro-akoestisch onderzoek en educatie. Deze sector-overschrijdende benadering vormt de sleutel tot het openen […]
L_28 Urban Sound Design
Caroline Claus ontwikkelde het project L_28 Urban Sound Design. Het braakliggend terrein langs het Westelijk ringspoor van de spoorlijn L28 maakte lange tijd geen deel uit van Brusselse stadsplanningsprocessen. Met haar natuurlijke, historische en ecologische rijdkom is dit gebied echter een ideaal onderzoeksobject in de context van urban sound design. Het gaat daarbij om de […]
the other the self
Gender, stem, taal en identiteit zijn complexe en fluctuerende begrippen die nauw verbonden zijn aan traditie en cultuur. Ze staan in onderlinge interactie en drukken in de huidige samenleving een bepalende stempel op machtsstructuren.   Stem is geluid, maar ook informatie, dialect, identiteit. Stem is politiek. Gender vormt – onder andere – stem en taal […]
Live House
Onder de noemer Live House kan het publiek genieten van live presentaties met opgenomen muziek die ervaren luisteraars zorgvuldig selecteerden. Tijdens deze sit-downs staat het ontdekken en beluisteren van recente of oudere recordings centraal met aandacht om de esthetische luisterervaring te (her)evalueren en verder vorm te geven. De beschikbare tijd die elk individu echter heeft […]
It’s Frankenstein, stupid!
Naar aanleiding van de creatie van de nieuwe opera ‘Frankenstein’ van Mark Grey zal Q-O2 in samenwerking met De Munt en Bronks de gelegenheid geven aan een groep jongeren om hun eigen versie te maken en die te presenteren op 7 en 8 Mei 2016.   Het boek ‘Frankenstein’ biedt een breed palette van aspecten […]
SoCCoS
SoCCoS website SoCCoS (Sound of Culture – Culture of Sound) is een netwerk van residenties en onderzoek binnen verkennende muziek, geluidskunst en -cultuur. Het creëert residentiemogelijkheden via de uitwisseling van kunstenaars, culturele medewerkers en theoretici. Via deze residenties biedt SoCCoS de mogelijkheid om nieuwe sites, nieuwe culturen en nieuwe geluidsdragers te leren kennen en zo nieuwe […]
Finding Song Home – Kaffe Matthews and the Bicrophonic Research Institute
Finding Song Home is de nieuwe fietsopera die Kaffe Matthews speciaal voor Brussel schreef met de steun van het Bichrophonic Research Institute (BRI) met technologische ontwikkeling van Tom Keene.     Het werk verkent de onrechtvaardigheden van het geboorterecht en de macht van regeringen om de vrijheid van burgers al dan niet mogelijk te maken. […]
Interpretations.
Festival & winter school   Is alle kunst interpretatie? Een vertaling van ideeën in een andere vorm, een nieuw kader of nog onbekende context? Is editing een eigentijdse vorm van interpretatie? Hoe filtert het geheugen ons luisteren? Wie is de auteur?   In dit festival onderzoeken concerten, lezingen en workshops verschillende aspecten van het thema […]
Tuned City Brussels
In de loop van een aantal workshops, visits, lezingen en een vierdaags festival onderzoekt Tuned City Brussels via concerten, wandelingen, installaties en locatiegebonden interventies in de artistieke praktijk hoe Brussel klinkt. Een bijpassend theoretisch kader ontvouwt zich langs de drie kernbegrippen 'Relational Noise', 'Situational Listening' en 'Operative Ambience'. Elke dag wordt een ander thema verkend in een corresponderende ‘zone’ in de stad waarnaar het festival zich verplaatst.
FIELD FEST

© Jez riley French

FIELD FEST luidde het startschot van het ‘Sounds of Europe’- project, een project geïnitieerd door Q-O2 (Brussel), MTG/Sons de Barcelona (Barcelona), IRZU (Ljubljana) en CRiSAP (Londen). ‘Sounds of Europe’ erkent en verkent het groeiend gebruik van field recordings in muziek, kunst en wetenschap. FIELD FEST presenteerde een up-to-date staalkaart van het artistieke gebruik van field […]
Sounds of Europe
Sounds of Europe is een project dat aandacht heeft voor de recente uitbreiding van field recording in muziek, kunst en wetenschap. Onder ‘field recording’ wordt de artistieke praktijk verstaan waarbij gebruik wordt gemaakt van omgevingsgeluiden. Ons doel bestaat erin een algemeen beeld te schetsen van de verschillende manieren waarop deze opnames worden gebruikt en hun belang […]
BXL-NYC Spatialized

© Ludo Engels

De expo ‘BXL-NYC Spatialized’ is een uitwisseling tussen Brussel en New York waarbij zes audiokunstenaars (Mieke Lambrigts, Stefaan Quix, Ludo Engels, Barry Weisblat, Marina Rosenfeld en Michael Schumacher) in beide steden werk tonen rond klankspatialisatie. De expo in Brussel vond plaats in november 2011 in Koolmijnenkaai 30-34, in de ruimtes van Q-O2, okno en iMAL. […]
//2009// – what do you make of what I say
Het project //2009// – what do you make of what I say? begon op 4 januari en eindigde op 13 december 2009. Het was een opeenvolging van klankopnames die gedurende éen jaar door tien geluidsartiesten gemaakt werden. Ieder van hen had vier weken voor een reactie op een anonieme voorganger, geen enkele bijkomende informatie werd […]
DoUndo / recycling G
Een jaar lang bouwden Julia Eckhardt (altviool) en Ludo Engels (opname) samen een klankreservoir op. Alle mogelijke schakeringen in een ‘prepared’ G-toon werden gezocht, gevonden, bespeeld, achter elkaar gezet. Boven-en ondertonen vervreemden soms tot quasi elektronische klanken. Q-O2 stuurde de opnames vervolgens naar een selectie (klank)kunstenaars met de vraag ze verder te be/verwerken. Sergio Merce, […]
Displaced Sounds
Displaced Sounds is een reeks lezingen, tentoonstellingen en concerten die focussen op de ondergewaardeerde rol van geluid in onze op het visuele afgestemde cultuur. Onverwachte geluiden en intens luisteren staan centraal in Displaced Sounds, een samenwerking tussen STUK, Q-O2 en KRAAK.
Zennestraat 17 > ARTLAB²
In Zennestraat 17, het voormalige labo van het ministerie van Economische Zaken, werd eind april 2009 een tijdelijke artistieke hub geopend. Tijdens BRXLBRAVO wordt er een gezamenlijk event ingezet met een cross-over van hedendaags werk van alle disciplines. Voor deze gelegenheid zullen verschillende kunstenwerkplaatsen bovenop de residerende organisaties het labo injecteren met meer experimentele artistieke […]
Speling#1
De vier componisten Anne Wellmer, Stevie Wishart, Chiyoko Szlavnics en Andrea Neumann (her)schreven voor dit programma voor altviool en media nieuwe en reeds bestaande composities. Allen zijn zelf behalve componisten ook interpreten en vooral improvisatoren, wat hun manier van werken uiteraard sterk beïnvloedt. Ook de altvioliste Julia Eckhardt is zowel in de hedendaagse gecomponeerde als […]
a room of one’s own
Het multidisciplinaire project A Room of One’s Own – not being located where you’re supposed to be toont werk van kunstenaressen uit Brussel en Berlijn. Aanknopend bij het essay van Virginia Woolf van 1929, A Room of One’s Own, plaatst het project de artistieke creatie van vrouwen op de voorgrond en vraagt het naar de […]
Abstract Adventures
Abstract Adventures (2001-4) is een open formule waarin gedurende drie opeenvolgende dagen experimentele en avant-garde muziek gepresenteerd wordt. De focus ligt op het werkproces en op de relaties tussen verschillende muziekstijlen en filosofische visies. Het resultaat van deze confrontaties is het samensmelten van verschillende muziekscènes en het vervagen van de scheidingslijnen tussen geschreven en geïmproviseerde […]
LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be