nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
02/12/2023 - 03/12/2023
04/01/2024 - 18/02/2024
19/02/2024 - 31/03/2024
03/02/2024 - 14:00 - 17:00
15/02/2024 - 18h - free
13/05/2024 - 23/06/2024
26/03/2024 - 18h - free
29/07/2024 - 08/09/2024
09/09/2024 - 20/10/2024
04/11/2024 - 15/12/2024
tekhnē

tekhnē is een samenwerkingsproject waarin zes Europese organisaties het emancipatoire potentieel van technologie in muziek en geluidskunst willen onderzoeken. Door kritisch en creatief om te gaan met technologie, en door de focus te leggen op de gebruiker in plaats van op de ontwikkelaar, kunnen technologieën en methodologieën gedemystificeerd worden en leiden tot een meer autonome mindset ten opzichte van de gereedschappen om ons heen.

 

Veel momenten van sociale en artistieke verandering zijn in het verleden teweeggebracht door verschuivingen in technologie. Met dit als inspiratiebron wil het project bijdragen aan de bredere lopende gesprekken over technologie en geluidsculturen. tekhnē zal een platform bieden voor creatieven en culturele werkers via een combinatie van onderzoek, experiment, creatie, educatie en verspreiding, aangeboden in de vorm van residenties, opdrachten, workshops, optredens, tentoonstellingen, lezingen, publicaties en radio-uitzendingen.

 

Het project streeft naar een evenwicht tussen theoretische reflectie en praktische implementatie, door ervaringen aan te bieden aan mensen die op inventieve manieren willen interageren met verschillende soorten technologie. tekhnē wil een meer inclusief veld ondersteunen en geluid en muziek gebruiken als middel om dit te bereiken.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be