nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
IN RESIDENTIE

Open call voor residenties in Q-O2 werkruimte in Brussel in 2025

In 2025 biedt Q-O2 twee soorten residenties aan voor kunstenaars die werken in en met geluid:

 

=> 7 thematische residenties van 6 weken in het kader van het Europees samenwerkingsproject tekhnē

=> 10 open onderzoeksresidenties van 4 weken voor kunstenaars die werken met geluid in eender welk domein.

 

Details:

=> tekhne thematische residenties (6 weken)

tekhnē is een samenwerkingsproject waarin zes Europese organisaties het emancipatoire potentieel van technologie in muziek en geluidskunst willen onderzoeken. Door kritisch en creatief om te gaan met technologie, en door de focus te leggen op de gebruiker in plaats van op de ontwikkelaar, kunnen technologieën en methodologieën gedemystificeerd worden en leiden tot een meer autonome mindset ten opzichte van de tools om ons heen.

 

Veel momenten van sociale en artistieke verandering zijn in het verleden teweeggebracht door verschuivingen in technologie. Met dit als inspiratiebron wil het project bijdragen aan de bredere lopende gesprekken over technologie en geluidsculturen. Het project streeft naar een evenwicht tussen theoretische reflectie en praktische implementatie, door ervaringen aan te bieden aan mensen die op inventieve manieren willen interageren met verschillende soorten technologie. tekhnē wil een meer inclusief veld ondersteunen, en geluid en muziek gebruiken als middel om dit te bereiken.

 

We verwelkomen kunstenaars, onderzoekers, kunstpedagogen en culturele werkers die werken met autonome en experimentele benaderingen van technologie, maar ook met vragen over wat als technologie beschouwd kan worden. Deze residenties zijn een ruimte om een onderzoekslijn te verkennen, zonder de noodzaak om een concreet eindproject te produceren. We motiveren vooral beoefenaars die geïnteresseerd zijn in verschillende onderwijsmodellen en in het vinden van manieren om hun onderzoek te delen buiten de gevestigde publieken voor geluidskunst en experimentele muziek.

 

Q-O2 voorziet in accommodatie, werkruimte en materialen, technische en curatoriële ondersteuning, en de mogelijkheid om een concert, workshop of artist talk te presenteren.

Voor de tekhne residenties biedt Q-O2 een dper diem van 25€/dag per residentie, alsook reiskosten binnen Europa.

 

=> Open residenties (4 weken)
Deze residenties staan open voor kunstenaars, kunstwerkers en theoretici die werken in en met geluid. Zij bieden een open ruimte voor onderzoek en reflectie bij Q-O2. Residenties kunnen gaan over elk onderwerp dat relevant is voor de praktijk en het onderzoek van de aanvrager, en staan open voor zowel internationale als lokale beoefenaars.
* Let op, deze residenties zijn niet gericht op productie, noch zijn ze geschikt voor kunstenaars die voornamelijk ruimte zoeken om te repeteren.

 

Q-O2 voorziet accommodatie, werkruimte en materialen, technische en curatoriële ondersteuning, en de mogelijkheid om een concert, workshop of artist talk te presenteren.

Voor internationale residenten biedt Q-O2 een dagvergoeding van 20€ en reiskosten van max 200€ voor internationale residenten.
Voor lokale residenten bieden we ondersteuning bij het vinden van financiering, of een klein steunbudget voor kunstenaars die niet met een ander stipendium komen.

 

Hoe aanvragen?

Maak ons een voorstel voor een van deze residentiesoorten door een pdf van één pagina te sturen naar info@q-o2.be voor 15 september 2024, met als email onderwerp “Residency25” en je naam, als ook met de volgende informatie:

 

=> Naam en achternaam

=> E-mailadres

=> Een beschrijving van je project in niet meer dan 500 woorden.

=> Artiesten biografie van niet meer dan 200 woorden.

=> Website, online portfolio of andere link naar je werk.

=> Woonplaats

=> Voor welke oproep wil je je kandidaat stellen? (tekhne of Open residentie, gelieve er slechts één te selecteren).

=> Als je een tekhne residentie aanvraagt, motiveer dan hoe jouw onderzoek kan bijdragen aan de thematiek van het project. Meer informatie kan gevonden worden op de tekhne website (max 150 woorden).

 

De resultaten worden midden oktober bekendgemaakt.
Voor vragen kan je contact opnemen via info@q-o2.be.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be