nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst

© Yann Gourdon

post-residency presentation
25/04/2012 - 20:30

Yann Gourdon verbindt zijn klankwerk puur aan een omgeving – een landschap of architectuur. Zijn creaties kaderen in een vast tijdsbestek en nemen de vorm aan van autonome installaties die geen enkele tussenkomst vereisen van een vertolker.
Eens het proces op gang, komen er latente akoestische fenomenen naar boven, teweeggebracht door de specifieke fysieke eigenschappen van de ruimte waarin het geluid zich verspreidt. Hij gebruikt voornamelijk zuivere elektronische klanken, feedback en aanhoudende tonen die worden opgenomen en verspreid met behulp van klankversterkende systemen; het geluid wordt echter niet gezien als object, binnen dat vaste keurslijf van luidspreker, klank en luisteraar.
De toehoorder moet méér doen dan zich fysiek verplaatsen in de ruimte. Hij moet zijn aandacht verleggen, opgaan in de geluidsgolven. De installatie is geen visueel voorwendsel om de kneedbaarheid van de kamer bestaansrecht te geven, neen, ze is gekozen voor haar kwaliteiten om geluid uit te zenden. Ze beschouwt de voortgebrachte volumes en oppervlakken als mogelijke nieuwe plek.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be