nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
workshop
Sarah van Lamsweerde, Esther Mugambi & Raoul Carrer – Agripuncture / Sore Spot Singing
09/06/2021 - 23/06/2021

Workshop sessies op 9, 16, 23 juni, 9u45 – 11u45 / prioriteit voor mensen die zich voor de drie sessies engageren.

12€ voor 3 workshops of 2€ paspartoe (VIPO)

Inschrijving via onthaal van de VK 02/413 04 10 of devaartkapoen@vgc.be

In deze work­shop op de dak­tuin van Q‑O2 heten Esther Mugambi, Raoul Carrer en Sarah van Lamsweerde je wel­kom bij een tij­di­ge afslui­ting van win­ter­slaap, lock­down en ziek­te. Geen eer­de­re muzi­ka­le of bota­ni­sche erva­ring is ver­eist, maar kom voor­be­reid om fysiek en vocaal te wor­den. We zul­len ons lichaam ver­wen­nen met geluid en plan­ten­he­ling, bloots­voets op het mos tapijt lopen, han­den wrij­ven met bla­de­ren en zin­gen in fre­quen­ties die ste­de­lij­ke en natuur­lij­ke omge­vin­gen met elkaar ver­bin­den, met als doel het cre­ë­ren van het begin van een col­lec­tief Sore Spot Lied.

 

In samenwerking met GC De Vaarkapoen

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be