nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
18/08/2017 - 31/08/2017

“Silent city, noisy mind” is een residentie die zowel binnen- als buitenruimtes in een cartografie vangt. Tijdens de zomer lopen steden in Europa leeg. In hun leegheid en vooral stilte wordt het stedelijk lichaam als fysiek orgaan dan hoorbaar en laten stadsstructuren zich goed horen. Via een proces van wandelen en verkennen onderzoekt Pia Palme de intrinsieke soundscapes van stedelijke locaties en plekken. Haar oor fungeert daarbij als een gevoelig instrument om stedelijke substructuren bloot te leggen. Door de luisterervaring naar binnen te keren, neemt ze de subtiele resonanties van de stad – van verborgen stemmen, donkere tot verdoken – geluiden in zichzelf op. Ze verzamelt en noteert bovendien de achtergrondgeluiden van de stad. Dit zal uitmonden in een reeks korte performances met teksten die bij specifieke locaties en hun geluidsgebonden substructuren horen. Op geselecteerde locaties vinden performances plaats die hun neerslag vinden in een gepersonaliseerde map van de binnen- en buitenruimtes van de klinkende stad. Pia Palme legt zich graag toe op het verwerken van geluiden (ingebeeld, gecomponeerd, uitgevoerd) die ze linkt aan het uitgesproken fysieke kader van de stedelijke ruimte.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be