nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
expo
Kurt Du Tré : Transcriptions
16/04/2008 - 26/04/2008

Wednesday/Thursday/Saturday/Sunday 14 > 18h and on appointmentIn zijn recente onderzoek spitst Kurt Du Tré zich vooral toe op transcripties, zowel in muzikale betekenis als in een multimediale omgeving, met als focus de vraag naar het oorspronkelijke auteurschap binnen de context van bewerking en transcriptie. De natuurlijke reflex van het transcriberen –met respect voor het oorspronkelijke concept en toch met een gevoel van “het kunstwerk als open source”-, als de focus op het wel/niet claimen van een artefact, is voornamelijk gegroeid uit het aanvoelen van een verwantschap tussen de oude muziekpraktijk en onze interactieve cybercultuur, waarin zowel auteurschap als auteursrecht relatieve begrippen zijn/waren.De installatie “Transcriptions” vertrekt vanuit dit vertalen, ‘enten’ van ideeën en concepten van het ene werk of medium naar het andere, of zelfs van de ene kunstenaar naar de andere. Aan de basis van “Transcriptions” ligt het project “Infobox” van de Zwitserse kunstenares Ilona Ruegg. Vanuit deze beeldende context werden een drietal aspecten vertaald naar een muzikale uitwerking. Zo zijn een aantal schetsen die ze maakte voor haar installatie in Frankfurt door Nicole Bauwens bewerkt en in een muzikale context gehanteerd als grafische partituur. Een onspeelbaar muziekstuk in wezen, dat door een aantal musici vertrouwd met vrije improvisati auditief geïnterpreteerd werd. Deze individuele improvisaties werden opgenomen en op cd-rom geplaatst om zo met aangepaste software een nieuwe, collectieve en/of individuele compositie samen te stellen. Door het ad libitum navigeren door deze werken ontwikkelt een aandachtige luisteraar stilaan nieuwe ankerpunten en ontstaat aldus een interactief en variabel geluidsstuk, waardoor begrippen als ‘compositie’, ‘auteur/componist’ en ‘tijdservaring’ een andere, enigzins relativerende lading krijgen.Onder meer de volgende musici werkten mee: Stefan Prins (B), Joachim Devillé (B), Esther Venrooy (NL), Fedor Teunisse (NL), Giles Thomas (GB) en Julia Eckhardt (B).

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be