nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
seminar
kunstenwerkplaats.be / lab-art.be / arts-lab.be
26/06/2008 - 14:00-18:00

KUNSTENWERKPLAATS.BE – REFLECTIENAMIDDAGDe categorie Kunstenwerkplaatsen bundelt een heel diverse waaier aan initiatieven die moeilijk onder één noemer te vatten zijn. Feit is dat ze allen de kunstenaar centraal stellen en onderzoeksgericht werken. Daardoor zijn ze een minder zichtbaar segment van de kunstensector.Kunstenwerkplaatsen waren daarenboven een nieuwigheid binnen het Kunstendecreet 2006-2009. Zowel voor de sector als voor het beleid waren de vorige periodes (2006-2007 en 2008-2009) er twee van zoeken. De verschillende initiatieven zochten naar hun positie in het veld, hun meerwaarde binnen de sector en vervolgens naar de raakvlakken en verschillen met hun collega’s kunstenwerkplaatsen.In oktober 2007 werd de portaalsite http://www.kunstenwerkplaats.be gelanceerd. Vanuit dit regelmatig overleg groeide het besef dat er meer nodig is dan een website die een presentatieplatform aan de organisaties aanreikt.Net voor een volgende beslissingsronde binnen het Kunstendecreet is een grondige zelfevaluatie een goede start om het verdere beleid mee uit te stippelen. Daarvoor is een blik over de grenzen geen overbodige luxe. Hoe pakken ze het in het buitenland aan? Hoe gaan ze daar om met de minder zichtbare, maar absoluut noodzakelijke spelers van het culturele veld? Hoe bundelen zij hun krachten en expertise? Welke zijn raakvlakken of grote verschillen met het Vlaamse beleid?Allemaal vragen die nuttig kunnen zijn voor de verdere evolutie van de ‘werkplaatsen-sector'[B]PROGRAMMA[eb]14.00u – 14.15u Onthaal14.15u – 14.30u Verwelkoming / Inleiding Hilde Teuchies[i]Hilde Teuchies is lid van Beoordelingscommissie Kunstencentra en werkplaatsen, zakelijk leider van CREW_Eric Joris en assistente bij Josse De Pauw.14.30u – 16.00u Drie sprekers aan het woord1. Bastien Gilbert, directeur van het RCAAQ (Québec, Canada)Le Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ) groepeert 60 onafhankelijke ‘centres d’artistes’. RCAAQ fungeert als steunpunt, staat in voor een gezamenlijke communicatie en verzorgt het netwerk. Centraal staan de artistieke uitstraling van de leden en ondersteuning van hun activiteiten in al hun diversiteit. Op vlak van spreiding van de beeldende kunsten, speelt RCAAQ een belangrijke rol binnen het netwerk van organisaties uit Canada en Québec. http://www.rcaaq.org2. Piet Menu, directeur van het Huis van Bourgondië (Maastricht, NL)Het Huis van Bourgondië is een ontwikkelingsplek voor jonge theatermakers die in hun voorstellingen telkens op een verschillende/vernieuwende wijze actuele thema’s verbeelden en bevragen.http://www.huisvanbourgondie.nl3. Nicky Childs, directrice van Artsadmin (Londen, UK)Artsadmin is een overkoepelende organisatie die zowel een alternatief managementbureau- als werkplaatsfunctie heeft. Daarnaast organiseren zij ook workshops, staan ze in voor advies en kennen ze zelf ook beurzen toe aan kunstenaars.http://www.artsadmin.co.uk 16.00u – 16.30u Pauze met koffie en koekjes16.30u – 18.00u Rondetafelgesprek, moderator: Hilde Teuchies18.00u Receptie De sprekers en de rondetafel gebeuren in het Engels. Simultaanvertaling wordt echter wel voorzien. INSCHRIJVENDeelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht vóor 15 juni 2008,via mail leen@brusselskunstenoverleg.be, telefoon of fax 02 513 66 28. Dit initiatief wordt georganiseerd door Bains::Connective, Constant, De Pianofabriek, Margarita Production, Nadine, NICC, Q-O2 en WP Zimmer in nauwe samenwerking met BAM, Brussels Kunstenoverleg en het Vlaams Theater Instituut.Met dank aan de Beursschouwburg.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be