nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
19/11/2012 - 08/12/2012

Het orkest van Creaturen voor versterkt Menselijk gehoor (The Creatures orchestra for amplified Human hearing)

Katerina Undo ontwerpt licht gevoelige miniatuur robotjes, de ‘Creaturen’ die autonoom zijn en hun energie krijgen van zonnecellen en een grote variëteit aan klanken voortbrengen afhankelijk van de hoeveelheid licht. De Creaturen zijn gebouwd met behulp van twee analoge elektronische circuits, de ‘zonne-eter’ en de ‘zonnegeluidsmodule’. Het is onmogelijk om perfect gelijke modellen te maken, dus elke creatuur is uniek met een bijzonder karakter, en een bijzondere naam en rol. Momenteel wordt een relatief coöperatieve groep van Creaturen bestaande uit zes leden – Sextet – ‘getraind’ om deel te nemen aan live concerten. De geluiden die geproduceerd worden door het manipuleren en variëren van de lichtinval worden versterkt. 

Tijdens haar residentie bij Q-O2 zullen er audities en trainingen gehouden worden voor nieuwe Creatuurleden. Het doel is om een orkest van Creaturen te ontwikkelen dat op het ‘natuurlijke miniatuur’ geluidsniveau zal optreden. In plaats van het volume van de Creaturen te versterken, zal het menselijke gehoor op een natuurlijke manier versterkt worden met ‘telescopische oren’: akoestische horens aangebracht op de oren die zowel akoestische winst als directionaliteit opleveren en het gehoor van de toeschouwer versterken.
Het aantal menselijke wezens dat dit bijzondere optreden mag bijwonen moet nog worden bepaald.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be