nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
26/10/2015 - 31/10/2015

Sensonarium 1.0


studie van een levend ‘instrooment’ (2015/2016)Wat als je een deeltje van een klank was? Als je klank van binnenin zou kunnen waarnemen?

De interactieve klankinstallatie, Sensonarium, is een live instrument, een levend instrument, een levende plaats – waar elke ruimte instrument wordt. Een membraan dat een geluid opvangt. De geluidsgolven die in deze ruimte worden waargenomen, transformeren ons in klank. De structuur simuleert diverse elementen. Het beroeren van de snaren, in een specifieke volgorde toegekend aan elk element (metaal, hout, water, vuur, aarde,…) veroorzaakt trillingen en frequenties. De toeschouwer die zich in de installatie bevindt, ervaart binnenin hoe deze trillingen en frequenties vorm krijgen, atoom worden, en een worden met de plaats, de natuur en het wezen.

Tijdens de residentie worden microscopische schijfjes van de verschillende elementen (water, hout, pollen, aarde, metaal…) onderzocht op hun visuele structuur. Door het systeem van verschillende klanken en frequenties met de cymatica te bestuderen, de visuele structuur ervan te onderzoeken, te stapelen en uiteindelijk te combineren, lijkt het alsof we een klank kunnen bekijken onder een microscoop. Deze combinaties van frequenties en klanken lijken nog het best op een visueel equivalent van de microscopische schijfjes die worden toegekend aan elk onderzocht element en aangeduid worden als hun klanksignatuur, of de stem van het element.

De combinatie element en klank wordt daarna gebruikt om een werk en een interactieve installatie te creëren. Door de installatie aan te zetten en te manipuleren zal de toeschouwer de vibratie van dit element gewaarworden en het gevoel krijgen deel te worden van die stem. Er worden tijdens de residentie maximaal vier kleinere installaties – schaal 1:213 – gemaakt, een voor elk element. Het is echter de bedoeling om de verzamelde gegevens in de toekomst te gebruiken als input voor een interactieve installatie op 1:1 schaal; deze constructie biedt voldoende plaats voor een toeschouwer die deze vibratie integraal kan ervaren en zijn perceptie kan laten evolueren van zijn gehoor, het membraan waar de klank tot leven komt, totdat hij zelf een deeltje wordt binnenin de klank.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be