nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
post-residency concert
25/05/2012 - 20:30

C.fieldechoes is een project van C. rond field recordings en de studie en uitvoering van ‘vergankelijke soundscapes’. Dit door C. ontwikkelde concept kreeg vorm tijdens zijn zelfstudie over het geluid en de compositie van abstracte muziek. Er bestaan zekere en essentiële evidenties op de grens tussen de vorm en de functie van geluid.


C.fieldechoes bestudeert het omgevingsgeluid en de perceptie ervan, twee complementaire aspecten die op holistische wijze gestalte geven aan het zogenaamde ‘levenskader’. Het experiment gaat na of een levenskader een bijzondere intrinsieke waarde bezit: kan het geprojecteerd worden (met een minimum aan transformatie) naar een ‘vergankelijke’ toestand? Dat houdt in dat er een gevoel van vluchtigheid omheen hangt en dat het op een tractariaanse wijze (jonge Wittgenstein) iets ‘fluit’.


Tijdens de Q-O2-residentie, zal C. het geluid voor zijn rekening nemen, terwijl L. voor de fotografische research instaat. Hun onderzoekswerk spitst zich toe op het vinden van deze kostbare momenten die vergankelijk kunnen zijn: via field recording, vergankelijke soundscapes en foto’s zullen ze proberen aan te tonen dat kun kunst in staat is om het onuitsprekelijke te ‘fluiten’.

LUISTER
Glauco Salvo - Field Studies
David Helbich - Live - 9/12/22 (Excerpt)
Aymeric De Tapol - Encore une etude de flute


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be