nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
expo
BRXLBRAVO > Aernoudt Jacobs – Els van Riel
02/03/2007 - 04/03/2007

openvrijdag 2 maart 14:00-20:00zaterdag 3 maart 14:00-24:00zondag 4 maart 14:00-18:00Aernoudt Jacobs ‘Phantom Melodies’ – geluidsinstallatieIn ‘Phantom Melodies’ worden veldopnames uit het Amazonewoud via roterende luidsprekers als een ruimtelijk, bijna tastbaar gegeven ge(re)construeerd in de ruimte.De geluidsinstallatie ‘Phantom Melodies’ is het gevolg van een uitzonderlijke ervaring van de kunstenaar tijdens een reis in India. Aan een broedplaats van kraanvogels in Khichan trachtte hij het geluid van duizenden, opvliegende vogels te registreren. Ter plaatse was het één van de meest efemere en onbestendige geluiden die hij ooit gehoord had. De kunstenaar zelf omschrijft het als een uitermate ‘horizontaal’ geluid, dat een sonoor deken leek te vormen over een groot gebied. Maar wanneer hij achteraf zijn opnamen beluisterde, moest hij vaststellen dat die niet in overeenstemming waren met zijn ervaring ter plaatse. Dit zette hem aan het denken over de ruimtelijkheid van klanken en hij voerde een onderzoek naar de dynamische verspreiding van geluiden. De installatie ‘Phantom Melodies’ vormt het voorlopige resultaat van dat onderzoek. Ze bestaat uit een aantal door Jacobs zelf ontworpen en gebouwde luidsprekers. Die luidsprekers roteren op statieven en zijn dubbelzijdig; de rotatiesnelheid en de draairichting zijn computergestuurd. Het publiek kan vrij rondlopen in de ruimte met de luidsprekers. De klemtoon ligt niet op de gedeelde ervaring (zoals bij de opvoering van een muziekstuk voor een publiek in een concertzaal), maar op de individuele perceptie, uitgelokt door het feit dat de klankassociaties die ontstaan op geen enkel punt in de ruimte hetzelfde zijn. Voorts wil Jacobs op die manier de vraag stellen of klank los kan worden gemaakt van de geluidsbron, door middel van beweging, psycho-akoestiek en reflectie.Els van Riel‘DOES DISTANCE SLOW DOWN’ – 16 mm-film installatieVertraagt afstand?De beweging van een object, waargenomen vanop een grote afstand, lijkt trager te verlopen dan haar werkelijke snelheid, van dichterbij bekeken.Is afstand omgekeerd evenredig aan snelheid?Of vertraagt het in de verte kijken mijn kijken?De installatie ‘DOES DISTANCE SLOW DOWN’ bewijst deze (vraag)stelling aan de hand van simpele filmbeelden.

LUISTER
Glauco Salvo - Field Studies
David Helbich - Live - 9/12/22 (Excerpt)
Aymeric De Tapol - Encore une etude de flute


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be