nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
Anne Lepère & Marion Sage
01/08/2017 - 31/08/2017

Deze residentie beoogt de creatie van een object in de vorm van een zintuiglijk album. Anne Lepère & Marion Sage zullen verschillende protocollen in het kader van sound-body articulatie onderzoeken en ervaren. Welke geluiden uit de omgeving beïnvloeden het lichaam? En welke interne geluiden beïnvloeden de omgeving? Welke enkelvoudige bewegingen staan in relatie tot zelf geproduceerd geluid? Door voortdurend heen en weer te gaan tussen interne sensaties en reacties op externe geluiden, evolueert dit werkproces tot er geen onderscheid meer tussen binnen en buiten ontstaat. Het lichaam produceert echter alleen geluiden in fasen van reactie: luisteren naar het lichaam krijgt de eenvoudige en oeroude plaats van levend element terug in een groter geheel dat voortdurend in transformatie is.

LUISTER
Hannah Ellul
Louise Vind Nielsen - Akkumulator
Marius Tarakdjioglou - Stone Waiting Hall


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be