nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
project
Aernoudt Jacobs : Permafrost
06/10/2009 - 17/10/2009

Met Permafrost biedt Aernoudt Jacobs een verwonderende ervaring voor je ogen en oren. Hij ontwikkelde een machine waarin water langzaam bevriest en weer ontdooit. Dit proces resulteert in een zowel visuele als auditieve sensatie: terwijl de zich langzaam vormende ijskristallen voor een betoverend schouwspel zorgen, wordt het kraken en barsten dat daarmee gepaard gaat via speciale geluidsapparatuur versterkt.

Permafrost verbeeldt de soms problematische relatie tussen natuur en techniek, en verwijst naar ecologische perikelen zoals het smelten van de ijskappen. Tegelijk is de installatie voor Jacobs een onderzoek naar het blootleggen van processen die op het eerste zicht niet hoorbaar of zichtbaar zijn. Hij doet de toeschouwer stilstaan bij de complexiteit en gelaagdheid van dit natuurlijke proces en vertaalt het naar iets dat we werkelijk kunnen beleven.

Aernoudt Jacobs is een van de vele jonge Belgische kunstenaars op Almost Cinema. Hij is voornamelijk gefascineerd door geluid en hoe het waargenomen en gevisualiseerd kan worden

Concept: Aernoudt Jacobs / Uitvoerende Productie: Q-O2 werkplaats, Overtoon / Coproductie: Happy New Ears, STUK, Vooruit, Q-O2, Overtoon / Uitvoering Koelinstallatie: Universiteit Diepenbeek, Departement Industriële Wetenschappen en Technologie (iRefrigeration.eu) / Geluidsconsultatie: Amplus/AevoxMet de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie

LUISTER
Hannah Ellul
Louise Vind Nielsen - Akkumulator
Marius Tarakdjioglou - Stone Waiting Hall


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be