nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
09/01/2016 - 14:30 - 15:30
Susan McClary
Susan McClary (Harvard, 1976; muziekdocent aan de Case Western Reserve University) doceert muziekgeschiedenis en –theorie evenals historische performance praktijken. Haar research is toegespitst op de culturele muziekkritiek van zowel het Europese klassieke als van hedendaagse populaire genres. In tegenstelling tot de esthetische traditie die muziek benadert als een verheven en heilig gegeven, focust McLary haar onderzoek op de semantische dimensies van muziekmethodes en benadert zij dit moeilijk af te bakenen medium als een geheel van sociale praktijken. Zij verwierf vooral bekendheid met haar boek Feminine Endings (1991), waarin zij de culturele constructies bestudeert rond gender, seksualiteit en het lichaam in de verschillende muziekrepertoires, gaande van de opera van het begin van de 17e eeuw tot de songs van Madonna.
http://music.case.edu/faculty/susan-mcclary/
LUISTER
Hannah Ellul
Louise Vind Nielsen - Akkumulator
Marius Tarakdjioglou - Stone Waiting Hall


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be