nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
TEKHNē

tekhnē is officieel gestart!

tekhnē is een samenwerkingsproject waarin zes Europese organisaties het emancipatoire potentieel van technologie in muziek en geluidskunst willen onderzoeken. Door kritisch en creatief om te gaan met technologie, en door de focus te leggen op de gebruiker in plaats van op de ontwikkelaar, kunnen technologieën en methodologieën gedemystificeerd worden en leiden tot een meer autonome mindset ten opzichte van de gereedschappen om ons heen.
Veel momenten van sociale en artistieke verandering zijn in het verleden teweeggebracht door verschuivingen in technologie. Met dit als inspiratiebron wil het project bijdragen aan de bredere lopende gesprekken over technologie en geluidsculturen. tekhnē zal een platform bieden voor creatieven en culturele werkers via een combinatie van onderzoek, experiment, creatie, educatie en verspreiding, aangeboden in de vorm van residenties, opdrachten, workshops, optredens, tentoonstellingen, lezingen, publicaties en radio-uitzendingen.

To tekhnē info and newsletter.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be