nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
TALES OF SONIC DISPLACEMENT

De eindcatalogus Tales of Sonic Displacement van het SoCCoS-project is beschikbaar! Vijf Europese organisaties creëerden samen een netwerk voor residenties en uitwisseling waarbinnen kunstenaars, curatoren en onderzoekers op gelijke voet samenwerkten. De publicatie illustreert het belang en de kracht van residenties binnen geluidskunst. Het boek presenteert een waaier activiteiten vanuit het perspectief van de kunstenaar, organisator en observator.

Editors: Julia Eckhardt & Luís Costa – Grafisch Design: Luís Costa – Redactie: Henry Andersen, Julia Eckhardt, Taïca Replansky & Rui Costa – Print: Tipografia Beira Alta (Viseu, Portugal)

Contacteer info@soccos.eu om deze publicatie tegen handling en shipping costs te bestellen (tussen 5 en 15 euro binnen Europa, maar we berekenen het tarief altijd op voorhand voor u) of distributiemogelijkheden in het kader van festivals, events, conferences, … te bespreken.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be