nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
26/11/2018 - 16/12/2018

Deze residentie richt zich op een van de nieuwste interesses YoungEun Kim met betrekking tot de diapason. Ze bestudeert verschillende culturele gebieden om het systeem van de immateriële geluidswereld van de middeleeuwen tot de moderne tijd te onderzoeken en na te gaan hoe het standaardiseren tot stand kwam. Tijdens deze residentie zal ze referentietoonhoogte A (440 Hz) en geschiedenissen eromheen onderzoeken als een van die voorbeelden waar Europa dankzij een lange aanpassings- en veranderingsperiode de standaardtoonhoogte A (440 Hz) van het orkest ging bepalen. Het is bekend dat de frequentie van A balanceerde tussen 392 tot 466 Hz in de periode tussen de 16e eeuw en het begin van de 18e eeuw. Händel en Mozart bepaalden hun eigen standaard toonhoogte op respectievelijk 422,5 Hz en 421,6 Hz en stemden de instrumenten dienovereenkomstig af. Frankrijk legde de standaard A vast op 435 Hz in 1858 en veranderde deze later terug naar 440 Hz tengevolgde de internationale tijdsconferentie rond de Tweede Wereldoorlog. De toonhoogte A bleef sindsdien stijgen en werd tegenwoordig op 442 Hz ingesteld. De gestage verhoging van de standaard toonhoogte wordt toegeschreven aan de concurrentie tussen instrumentmakers en uitvoerders om helderdere klanken te produceren. Deze resident doet onderzoek en kijkt naar de verhalen achter de evolutie.

In collaboration with:

LUISTER
Pom Bouvier b. & Marjolijn Dijkman
Juerg Frey - Circular Music - with Stan Maris, 
Florence Cats, 
Michaël|le Grébil Liberg, 
Yannick Guédon, Clara Lévy, D’incise, 16/9/22
Tomàs Cabado 22/9/22


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
T: +32 (0)2 245 48 24
F: +32 (0)2 245 48 24
info@q-o2.be