nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst

© Roberta Gigante

event
Tuned City Brussels: Lecture-event #2
23/03/2013 - 14:00 > 18:00 - free entrance

Lezing-evenement #2 stelt het werk van negen kunstenaars voor, die werken met geluid, publieke ruimte, architectuur en de stad. De ruimte en haar geluid kunnen als een artistiek onderwerp of werkterrein worden beschouwd, zowel in een fysieke zin als in termen van symbolische en metaforische associaties. Artistieke presentaties zullen deze verschillende betekenislagen opentrekken, inzicht in werkmethodes geven en specifieke benaderingen van geluid en stad verkennen.Reserveren kan je hier.

LUISTER
Hannah Ellul
Louise Vind Nielsen - Akkumulator
Marius Tarakdjioglou - Stone Waiting Hall


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be