nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
Stefaan Quix: 32 stochastic ZFC variations for viola
07/06/2010 - 17/06/2010

Zermelo-Fraenkel verzamelingenleer met het keuzeaxioma (ZFC, de “C” staat hier voor “choice”) is een axiomatisering van de verzamelingleer die begin 20ste eeuw geformuleerd werd om de bekende antinomieën van de naïeve verzamelingenleer (zoals de paradox van Russel) te vermijden. In het bijzonder laat ZFC geen axiomatische specificatie toe. Tegenwoordig wordt ZFC als de standaardvorm van de axiomatische verzamelingleer beschouwd en is als dusdanig de meest voorkomende basis van de wiskunde.ZFC heeft een enkelvoudige ontologische basis, namelijk die van een erfelijke, goed gedefinieerde verzameling, en een enkelvoudige ontologische vooronderstelling, namelijk dat alle entiteiten in het universum van discussie zo’n verzamelingen zijn. Bijgevolg is ZFC een verzamelingenleer zonder urelementen (elementen van verzamelingen die zelf geen verzamelingen zijn). In ZFC is er ook geen formalisme voor klasse (collectie van objecten die eenduidig gedefinieerd kunnen worden door een eigenschap die alle leden van de verzameling delen) en laat expliciet geen echte klasse toe; een verzameling kan dus niet van een hoger type zijn dan haar elementen.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be