nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
open studio
16/11/2012 - 12:00 > 16:00

De Intrinsieke Leegte van het Gecreëerde (The Void Belonging to Created Things)
Tijdens haar residentie bij Q-O2 hoopt Sarah Hughes een solide fundering te leggen aansluitend bij haar interesse voor compositie, sequensen en extrapolatie aan de hand van de zes boeken van Lucretius: De Rerum Natura.


Hughes heeft al lange tijd iets met De Rerum Natura van Lucretius, een band die hier de vorm aanneemt van tekeningen, tekst en compositie die elk gemaakt zijn in antwoord op de verschillende herhalingen, tussenvoegingen en verbuigingen doorheen het gedicht – identieke verwoordingen, passages of zinnen uit het boek, dat onafgewerkt bleef bij de dood van Lucretius in 55 voor Christus. De aard van deze herhalingen vormt nog steeds onderwerp voor discussie.

Befaamd classicus J.D. Duff stelt dat Lucretius terwijl hij “bezig was met latere delen van zijn werk, vaak getroffen werd door het feit dat dit argument dienst kon doen in een vroegere discussie; waarop hij terugkeerde en vlug enkele provisionele lijntjes invoegde in zijn manuscript. Tijdens de revisie zou hij die tussenvoegingen verder uitgewerkt dan wel verwijderd hebben.” Het is algemeen aanvaard dat het niet de bedoeling was dat de herhalingen zo expliciet in de tekst zouden voorkomen, toch kiezen veel vertalers van Lucretius ervoor om die herhalingen te behouden om zo het compositieproces van de dichter te tonen, de verbindingen die hij zag tussen natuurwetenschap (zoals natuurkunde in die tijd gezien werd), ethiek en logica, en ook om een provocerende anomalie te verschaffen die bevorderlijk kan zijn voor een creatieve dialoog met de tekst.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be