nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
27/11/2013 - 03/12/2013

“Supersync” is een onderzoek in drie delen naar in hoeverre klank, beweging en stem elkaar op een super synchrone manier tegemoet kunnen komen. Binnen de context van een dans en theater performance worden verschillende soundcue mogelijkheden onderzocht.

Een gedeelte focust zich op hoe de klank de aanzet is voor een dansbeweging en hoe een danssequens de klank volgt. Bij een ander gedeelte ligt de focus op hoe de klank de beweging manipuleert en hoe de beweging de klank schijnbaar vervormd.

Samen met actrice Jessa Wildemeersch werkt Roeland in Q-O2 aan de eerste ontwikkelingsfase van het derde gedeelte, “Voicesync”. Hier wordt de tekst de partituur die het raamwerk vormt van het ritmisch spel tussen de gesproken tekst en de getriggerde opnames van stemfragmenten en elektroakoestische klanken.

Dit onderzoek wordt gesteund door een ontwikkelingsgerichte beurs toegekend door de Vlaamse Gemeenschap.

 

“Supersync” is a research in three parts to the extent to which sound, movement and voice can meet in a super synchronous manner. Within the context of a dance and theater performance different soundcue possibilities are researched.

One part focuses on how sound triggers a dance movement and how a dance sequence follows the sound. In another section, the focus is on how the sound manipulates the movement and how the movement seems to transform the sound.

Together with actress Jessa Wildemeersch, Roeland works in Q-O2 to the initial development of the third section, “Voicesync”. Here will the text become the score of the framework of the rhythmic interplay between the narration and the triggered recordings of voice clips and electroacoustic sounds.

This research is supported by a grant awarded by the Flemish Community.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be