nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
08/04/2018 - 22/04/2018

Deze residentie richt zich op de voorbereidingen van een grootschalig project dat zal uitmonden in een multimediaal theaterwerk voor Donatienne Michel-Dansac en het Ensemble InterContemporain in 2019. Het stuk bouwt voort op het muziektheaterwerk Parlor Sounds van Patricia Alessandrini. Het stelt de sopraan in een thuisomgeving van de jaren 1960 centraal. Huishoudelijke apparaten krijgen een toepassing als muziekinstrumenten door middel van van analoge en digitale technologie. Het nieuwe werk zal van een soortgelijke interactie getuigen, maar baadt deze keer in een futuristische setting.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be