nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
11/02/2013 - 23/02/2013

Geïnspireerd door de noties van indirect luisteren en blind field recording, heeft Sanz zich de laatste jaren geconcentreerd op het gebruik van onconventionele luistertechnologieën om een uiteenlopende reeks van natuurlijke en bebouwde omgevingen te onderzoeken. Verborgen klanken en nauwelijks waarneembare fenomenen zijn een essentieel aspect geworden van zijn creatieve praktijk.Bij Q-O2 werkt hij met een archief van onderwateropnames die gemaakt zijn met hydrofoons tijdens projecten en reizen op verschillende locaties in Spanje, Portugal, Nederland, Israël en Slovakije. De oorspronkelijke opnames gebruikt hij, met speciale aandacht voor hun structurele patronen en details, als ruw materiaal om een nieuw stuk te componeren met verschillende kanalen.

LUISTER
Hannah Ellul
Louise Vind Nielsen - Akkumulator
Marius Tarakdjioglou - Stone Waiting Hall


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be