nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
04/03/2013 - 16/03/2013

Marinos Koutsomichalis (Athene, 1981) is een kunstenaar die voornamelijk met klank en af en toe met andere media zoals visuele projecties, objecten of lichten werkt. Zijn projecten gaan vooral over het bevragen van hun specifieke bestaansvoorwaarden in termen van materiaal, ruimte/tijd, technologie en bewustzijn.Tijdens zijn residentie bij Q-O2 zal Marinos Koutsomichalis werken aan een nieuw generatief stuk met computer gegenereerde audio en mogelijks een visuele projectie.

LUISTER
Hannah Ellul
Louise Vind Nielsen - Akkumulator
Marius Tarakdjioglou - Stone Waiting Hall


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be