nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
01/09/2018 - 23/09/2018

Deze residentie draagt de titel “”Europe – eArope. A sonic expedition into Bruxelles”. Brussel is niet alleen een stad waar mensen wonen, maar ook een plaats waar Europa wordt “gemaakt” en “beluisterd”. De stad omvat niet alleen de geluidsomgeving van het architecturale landschap met zijn inwoners, maar ook de klinkende sporen van de Europese regering, talloze live streams van vergaderingen en verklaringen in vele talen, massa’s vertalingen, evenals Europese regels en wetten over lawaai en geluid in onze dagelijkse omgeving. Wat horen we van Brussel en hoe communiceren we over Europa in brede zin met concrete ervaringen van de stad en de stedelijke activiteiten? Welke codes, genders, esthetieken vertegenwoordigen dan dit geluid? Kunnen we bovendien mogelijkheden of discriminatie horen?

 

In een reeks interventies onder de vorm van collages, teksten en uitvoeringen, zal Margarethe Maierhofer-Lischka dit onderwerp onderzoeken en niet alleen documentaire aspecten (veldopnamen, geluidsmateriaal van de openbare live streams van de EU), maar ook ontmoetingen met de lokale bevolking opnemen. Hier horen ook samenwerkingen met andere kunstenaars en met mensen die in en voor de EU-instellingen werken bij.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be