nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
01/08/2018 - 11/09/2018

Tijdens deze residentie realiseert Lucie Vítková het project Portraying the Cityscape. Het richt zich op gekozen plekken in Brussel en geeft de bijhorende sonore kenmerken ervan weer. Lucie Vítková neemt geluiden op, transcribeert opnames naar een partituur en speelt ze op accordeon af. In het project wil ze de verwachtingen van mensen over een straataccordeonist verleggen door dit nieuwe sitespecifieke repertoire te brengen. Gedurende de residentie zal ze het project ook documenteren aan de hand van verschillende media zoals audio- en video-opnamen, scores, tekeningen en gevonden voorwerpen. Het meerlagige project dat zo ontstaat zal eveneens uitmonden in een kunstwerk voor een tentoonstelling in september 2018.

Linked projects

Interfaces

In collaboration with:LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be