nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
post-residency installation
04/02/2023 - 15h - 18h

ECHO ROOM

Deze speciaal voor Q-O2 bedachte installatie richt zich op de aantasting van auditieve informatie en de daaruit voortvloeiende miscommunicatie. Horen we wat we willen horen door de ontbrekende of onduidelijke delen in te vullen met onze eigen kennis en wereldbeeld?
Via verschillende methoden van ketencommunicatie vindt de stem zijn weg naar de luisteraar. De luisteraar ontvangt een ander bericht, afhankelijk van zijn of haar positie in de keten. 

Kim Laugs 2023

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be