nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
08/09/2015 - 27/09/2015

Fall is een project van Sound Art en Intermedia dat in het verlengde ligt van een werk begonnen in oktober 2014. Het residentieprogramma is gewijd aan het thema ‘landelijke mobiliteit’ en wordt georganiseerd door de culturele organisatie Binaural/Nodar. De uitbreiding van het werk als audiovisuele installatie vindt plaats in de context van de Brusselse parken en staat in het teken van SoCCoS.

Het onderzoek gaat over de beschrijving van een willekeurig gekozen punt in een van de Brussels parken, verkregen na een expeditie die werd gehouden in het kader van routes waarlangs het vee naar andere weidegronden werd overgebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee stappen: veldonderzoek op basis van foto’s gevolgd door postproductie in een Q-O2 studio. Tijdens de eerste fase worden ter plaatse foto’s gemaakt, geluidsopnames en video’s opgenomen in de gekozen parken, via een experimentele benadering. De tweede fase bestaat uit een herwerking van het verzamelde materiaal dat na selectie en behandeling van de gegevens leidt tot een herinterpretatie en assemblage van de elementen. De residentie behelst fotografie, een geluidsinstallatie en videowerk. De hoofdthema’s zijn herinnering, stilte en seizoenstrek.

In collaboration with:

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be