nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
Jean-Philippe Gross & Jean-Luc Guionnet
20/05/2013 - 30/05/2013

“Met ‘ANGLE’ zetten we in op een mogelijke vernieuwing van de verhoudingen tussen het elektronische en het akoestische instrument en hun relatie tot het systeem van overdracht. Er bestaat iets onoverbrugbaars tussen de twee en we aanvaarden dit niet alleen, we willen de kloof zelfs uitdiepen om te zien wat overblijft en in welke richting het ons stuurt – een coupure, interactie, non-reactie, overdreven behoedzaamheid of een pauze op het slechtst mogelijke moment. De ervaring moet steeds opnieuw hernomen worden, wat overblijft moet eindeloos geëvalueerd worden. We zijn zo veel als mogelijk afhankelijk van de situatie, gezien we ook aan die afhankelijkheid werken. Wanneer er onderzoek wordt gedaan in de muziek, wanneer de protocollen in gang worden gezet door de situatie, wanneer de verhoudingen georganiseerd worden op basis van hetgeen verondersteld wordt hen in de war te brengen – een dicht bebladerd hertz-bos dat soms, zonder het te zijn, lijkt op de meest dorre woestijn, een grijs op grijs dat zoveel regenbogen omvat als je wil… het tegenovergestelde?”

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be