nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
workshop
Hyper-listening: praxis – workshop met Budhaditya Chattopadhyay
16/04/2016 - 10:00 - 17:00 / 15€

Hyperlistening: praxis

Workshop met Budhaditya Chattopadhyay

Tijdens het dagelijkse surfen treden dolende en rondreizende luisteraars meer dan eens in wisselwerking met diverse sites. Die kunnen ze ervaren en/of aanvoelen als in ruimte en tijd evoluerende, maar geleidelijk aan desoriënterende auditieve situaties, afhankelijk van hun klankgeheugen, verbeelding en eerdere ervaringen op andere sites. Soms leggen ze een link met deze situaties door denkprocessen, op gang gebracht via cognitieve associaties in de context van een intersubjectieve interactie met de herkende klankfenomenen. De in essentie op het onderwerp gerichte, contemplatieve en veranderende geluidswisselwerking tussen de luisteraars en deze constant opduikende situaties als cognitieve processen van hyperluisteren kan de ontologische en epistemologische beperkingen van de klanken overstijgen en de contemplatieve gesteldheden en de opmerkzaamheid van de luisteraar omvatten.

Deze workshop omvat een reeks oefeningen en gemeenschappelijke experimenten met gebruik van de  methode van hyperluisteren om het opmerkzaamheidsaspect van het luisteren te verkennen. De deelnemers worden uitgenodigd om bepaalde locaties in en rond Q-O2 Workspace aan te duiden die associatieve gedachten, verbeeldingen en/of herinneringen wekken. Ze worden ertoe aangemoedigd de auditieve associatie bij het dagelijkse navigeren in de praktijk te brengen. Tijdens een collectieve montage op het einde van de workshop kunt u ontdekken wat dit alles heeft opgeleverd.

Meer info op http://budhaditya.org/projects/doors-of-nothingness/hyper-listening-praxis/

Aantal deelnemers: 10

In collaboration with:

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be