nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst

© Ludo Engels

Marina Rosenfeld, Cannons, 2010 © Jana Chiellino

project
BXL -NYC Spatialized
11/11/2011 - 20/11/2011

De expo ‘BXL-NYC Spatialized’ is een uitwisseling tussen Brussel en New York waarbij zes audiokunstenaars (Mieke Lambrigts, Stefaan Quix, Ludo Engels, Barry Weisblat, Marina Rosenfeld en Michael Schumacher) in beide steden werk tonen rond klankspatialisatie. De expo zal in Brussel plaatsvinden in Koolmijnenkaai 30-34, in de ruimtes van Q-O2, okno en iMAL.

 

Woendag – Zondag 14:00 > 18:00

(opening 10 november om 18:00)

 

Het ruimtelijke karakter van geluid en de mogelijkheid om klankruimtes te creëren, culmineert in het gebruik van multichannel-technieken. De zes kunstenaars benaderen dit gegeven vanuit verschillende vertrekpunten, zo heeft Mieke Lambrigts een sterk architecturale focus in haar klankcomposities, veelal met site-specific installaties. Door geluidsdetails te vergroten en terug te plaatsen in de ruimte, reproduceert ze als het ware de ruimte in de ruimte, over de tijd heen. Stefaan Quix werkt met de ruimte als driedimensioneel klankcanvas (in tegenstelling tot de ruimte als vlak bij stereo). Klanklussen worden via een groot aantal monitoren in de ruimteom tot een klankarchitectuur te komen. Ludo Engels gaat dan weer op een letterlijk sculpturale manier te werk met de interactie van klank in de ruimte: zijn audiopunten zijn honderden kleine (tastbare) audiogeneratoren waarmee hij de ruimte zelf letterlijk mee vormgeeft. Aan Amerikaanse zijde gaan de drie New Yorkse kunstenaars ook om met multichannel-spatialisatie vanuit verschillende invalshoeken, Schumachers akoesmatische benadering tot Rosenfelds luidsprekers-als-objecten en Weisblats luidsprekerloze klinkende objecten. Bij allen is het doel om de bewustwording van de luisteraar voor ruimtelijke eigenschappen te activeren en te prikkelen.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be