nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
05/02/2024 - 18/02/2024

This residency is a collaboration with KRAAK and is aimed at making recordings for a new release.

LUISTER
Hannah Ellul
Louise Vind Nielsen - Akkumulator
Marius Tarakdjioglou - Stone Waiting Hall


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be