nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
Fietstocht / promenade en vélo
Fietstocht / promenade en vélo: Brussels woordenboek / dictionnaire Bruxellois – Paulo Dantas
11/08/2018 - 18:00 - free

Als onderdeel van zijn residentie in Interfaces Network, Paulo Dantas biedt een fietstocht voor iedereen, van noord tot zuid aan het kanaal van Brussel. Het fietstocht begint om 17:45 uur onder de brug van de Ring, ten noorden van Brussel, en duurt ongeveer 2:30 uur. Bij de vijf breekpunten zullen er korte uitzendingen zijn, door een megafoon, van conversaties op het bouwen van een klein (en verward) Brussels woordenboek. Deze punten zijn ook ontmoetingspunten voor die van het publiek die een deel van de weg willen volbrengen, maar niet allemaal. Als je geen fiets hebt, neem dan contact met ons op voor voorgestelde oplossingen.

 

Punt A / Ring ten Noord – Aankomst om 17:45; vertrek om 18:00

Punt B / Heembeekkaai – Aankomst om 18:20; vertrek om 18:40

Punt C / Q-O2 – Aankomst om 19:10; vertrek om 19:30

Punt D / Biestebroekkaai: park naast de brug van Pierre Marchant Straat. Aankomst om 19:50; vertrek om 20:10h

Punt E / Ring ten Zuid – Aankomst om 20:30

 

Kaart:

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1U7OgJL26Ce3lgAgUJTbEsVWIHMlTZ-yy&ll=50.88517060000001%2C4.380374599999868&z=12

 

Dans le cadre de son résidence Interfaces Network, Paulo Dantas propose une promenade en vélo ouverte à tous, du nord au sud sur le canal de Bruxelles. Le promenade commence à 17:45h sous le pont du Ring, au nord de Bruxelles, et dure 2:30h environ. En les cinq points d’arrêt, il y aura de brèves diffusions, par un mégaphone, d’enregistrements de conversations visant à construire un petit (et confuse) dictionnaire Bruxellois. Ces points sont aussi points de rencontre pour ceux du public qui souhaitent accomplir seulement une partie du chemin, mais pas le tout. Si vous n’avez pas de vélo, veuillez nous contacter pour des suggestions de solutions.

 

Point A / Ring au Nord – Arrivée à 17:45; départ à 18:00

Point B / Quai de Heembeek – Arrivée à 18:20; départ à 18:40

Point C / Q-O2- Arrivée à 19:10; départ à 19:30

Point D / Quai Biestebroeck: parc à côté de la pont de la rue Pierre Marchant – Arrivée à 19:50; départ à 20:10h

Point E / Ring au Sud – Arrivée à 20:30

 

Carte:

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1U7OgJL26Ce3lgAgUJTbEsVWIHMlTZ-yy&ll=50.88517060000001%2C4.380374599999868&z=12

 

met dank aan / merci à BNA/BBOT en/et FMDO

In collaboration with:
LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be