nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
18/12/2011 - 20/12/2011
Tape That

© David Helbich

TAPE THAT staat voor Koen Nutters en Christophe Meierhans. Hun werk is gebaseerd op geluid in de ruimste zin van het woord. Deze geluidskunstenaars beperken zich niet tot één format, maar houden het midden tussen installaties, concerten, cd’s en interventies al naargelang de specifieke vereisten en belangen van elk project. Geluid staat centraal maar dan wel als vertrekpunt en als een manier om naar de dingen te kijken. TAPE THAT werkt met geluid en andere zaken of liever met geluid in andere zaken. Er wordt gezocht naar de verbindingen die een geluid met zijn omgeving aangaat, de verbindingen tussen geluid en alles wat zelf geen geluid is maar er onvermijdelijk mee samengaat, het beperkt of het uitbreidt.

www.n-collective.com/tapethat
LUISTER
Hannah Ellul
Louise Vind Nielsen - Akkumulator
Marius Tarakdjioglou - Stone Waiting Hall


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be