nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
12/09/2014 - 20/09/2014
Quiet Ensemble
In hun research observeren Fabio Di Salvo en Bernardo Vercelli van Quiet Ensemble het evenwicht tussen chaos en controle, natuur en technologie, door het creëren van voorwerpen die deze elementen perfect verenigen en vorm kregen vanuit de verhouding organisch/artificieel. Daarbij wordt de aandacht verschoven naar onbeduidende, maar tegelijk wonderbaarlijke elementen zoals de bewegingen van een vlieg of het geluid van bomen. Het werk is nauw verbonden met technologieën die de esthetische en conceptuele mogelijkheden onderzoeken van interactieve technieken waarbij de meest recente technologische ontdekkingen benaderd worden als waren het creatieve instrumenten - zoals het penseel voor een schilder. In de research naar de verhouding tussen tijd/ruimte en klank/beeld ondergaat het werk van Quiet Ensemble doorheen de tijd wijzigingen en evoluties in functie van de veranderende ruimte. De nadruk ligt op onverwachte gebeurtenissen die de zogenaamde onbeweeglijkheid van vormen en de klaarblijkelijke tegenstelling van de natuurkrachten weerleggen. Concrete en abstracte vormen worden gesegmenteerd en nadien getransformeerd tot hybride vormen en evenwichten waarbij evenwel voorrang wordt gegeven aan hun pure esthetische vormgeving. Quiet Ensemble werd opgericht in 2009 naar aanleiding van de ontmoeting tussen Fabio Di Salvo en Bernardo Vercelli.
http://www.quietensemble.com/
LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be