nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
08/06/2015 - 15/07/2015
16/01/2016 - 20:30
04/01/2016 - 06/02/2016
08/10/2016 - 29/10/2016
11/02/2019 - 16/02/2019
Caroline Claus
Caroline Claus (1980) behaalde een master in de sociologie aan de UGent, en stedenbouw en ruimtelijke planning aan Erasmus Hogeschool en VUB. Als inhoudelijk medewerker bij een Brusselse jeugdorganisatie is ze actief rond de thema's jeugd, participatie en stedelijke ontwikkeling. Haar werk rond geluid en de stad concentreert zich op de mogelijke betekenis van geluid bij stedelijke ontwikkeling in een context van post- industrialisatie. Akoestische ecologie en de avant – garde output van onafhankelijke electronische muzieklabels vormen de conceptuele en methodologische basis voor een interdisciplinair onderzoek naar mogelijke auditieve ervaringen in een stedelijke omgeving in verandering. Door middel van participatieve soundwalks en geo-akoestische kaarten bevraagt ze het potentieel van geluid bij concrete stedelijke veranderingsprocessen.
LUISTER
Glauco Salvo - Field Studies
David Helbich - Live - 9/12/22 (Excerpt)
Aymeric De Tapol - Encore une etude de flute


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be