nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
STUDIO_L28: SONIC PERSPECTIVES ON URBANISM

STUDIO_L28: SONIC PERSPECTIVES ON URBANISM is een nieuw meertalig boek door Caroline Claus & Q-O2, met een grafisch ontwerp van Bureau Adriaan Tas. Het boek gaat het debat over geluid in de publieke ruimte aan, een aspect dat weinig tot geen aandacht krijgt in de wereld van stadsplanning. Grote moeilijkheden zijn meestal verbonden met het feit dat geluid in deze context moeilijk meetbaar is, want decibels zeggen niets over hoe gewenst bepaalde klanken al dan niet zijn.

Lees meer hier en/of bestel hier.

LUISTER
Hannah Ellul
Louise Vind Nielsen - Akkumulator
Marius Tarakdjioglou - Stone Waiting Hall


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be