nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
23/03/2006 - 25/03/2006
10/03/2007 - 20:30
a room of one’s own
Andrea Neumann, Sabine Ercklentz, Julia Eckhardt, Chiyoko Szlavnics, Esther Venrooy, Jennifer Walshe, Stevie Wishart

Het multidisciplinaire project A Room of One’s Own – not being located where you’re supposed to be toont werk van kunstenaressen uit Brussel en Berlijn. Aanknopend bij het essay van Virginia Woolf van 1929, A Room of One’s Own, plaatst het project de artistieke creatie van vrouwen op de voorgrond en vraagt het naar de betekenis van een kamer voor zichzelf voor kunstenaressen in de XXIste eeuw. Welke dynamiek bestaat er tussen de werkplaats en de realiteit waarin zij leven? Kunstwerk en reflectie over onze maatschappij ontmoeten elkaar.

Er werd gekozen voor artistiek werk waarin het onderzoek naar de taal van het medium deel uitmaakt van het kunstwerk, of het nu gaat om video- en filminstallatie, schilderkunst, object-, tekst- en kinetische installatie, muziek- en filmprogramma. Kunst kan een andere manier van zien, horen, spreken introduceren. De ondertitel not being located where you’re supposed to be wijst op die subversieve en verruimende dimensie van het kunstwerk die tot zijn sociale en politieke functie behoort.

Discussies en debatten zullen nader ingaan op verleden, heden en toekomst van de complexe relatie tussen realiteit, kunst en gender. Het project wil standpunten distilleren. Het beeld van het “glazen plafond” – de onzichtbare barrière die vrouwen verhindert tot hogere posities door te stromen – slaat de brug terug naar Virginia Woolf en haar briljante, nog altijd actuele analyse van de min of meer In maart 2006 presenteerde Q-O2 een driedaags Brussels muziekfestival in het kader van de tentoonstelling ‘a room of one’s own’.
Berlijnse en Brusselse muzikanten/componisten werden uitgenodigd om nieuw experimenteel werk te presenteren. De rode draad waren de volgende vragen: “Wat betekent onze alledaagse omgeving/ruimte voor ons?” en “Hoe beïnvloedt de ruimte waarin we leven en werken ons werk?”. De deelnemende kunstenaars onderzochten de grenzen en raakvlakken tussen akoestische en elektronische muziek, tussen compositie en improvisatie en de expliciete rol van de ruimte/omgeving in hun werk.

In 2006 vond het festival in Brussel plaats, in 2007 presenteerde Q-O2 de ‘Berlijnse’ editie van dit festival.

LUISTER
Sebastian Dingens - WALKS
Pavel Tchikov 29/11/23
Nika Son - Scatter


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de Europese Unie
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
info@q-o2.be