nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
OVER Q-O2

Q-O2 is een kunstenlaboratorium voor experimentele hedendaagse muziek en klankkunst. De organisatie heeft sinds 2006 haar eigen ruimte in de Brusselse kanaalzone. Hier organiseert ze werkresidenties voor kunstenaars, toonmomenten en workshops en instigeert ze artistieke onderzoeksprojecten in samenwerking met binnen- en buitenlandse partners.

Q-O2 exploreert voornamelijk akoestische en elektronische improvisatie, gecomponeerde muziek, installatie en klankkunst, maar vindt door haar conceptuele en transversale uitgangspunten als vanzelf ook toegangspoorten tot andere disciplines, evenals tot de stedelijke culturele en sociale context.

De organisatie treedt naar buiten met een jaarlijks festival, publicaties, concerten, expo’s, workshops, participatieve projecten en een kenniscentrum. Een breed lokaal en internationaal netwerk van complementaire partnerorganisaties biedt maximale flexibiliteit om vorm en inhoud van onderzoeksthema’s op elkaar af te stemmen.

 

LUISTER
Katharina Klement 30/8/19
Mariana Carvalho 30/8/19
Dejana Sekulic & Gilles Doneux 3/10/19


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
T: +32 (0)2 245 48 24
F: +32 (0)2 245 48 24
info@q-o2.be