nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
Agripuncture / Sore Spot Songs – Sarah van Lamsweerde, Esther Mugambi & Raoul Carrer
Sarah van Lamsweerde, Esther Mugambi, Raoul Carrer

Het pro­ject Agripuncture / Sore Spot Songs is geïn­spi­reerd door naoor­log­se over­win­nings-tui­nen, Vedische man­tra’s en krui­den genees­kun­de. Tijdens per­for­ma­tie­ve ​Agripuncture” work­shops nodi­gen Sarah van Lamsweerde, Esther Mugambi en Raoul Carrer loka­le gas­ten uit om de zere plek­ken in de stad te bele­ven en na te den­ken hoe we daar col­lec­tief voor kun­nen zorgen.

Concreet wordt de wijk­plat­te­grond ver­taald naar de dak­tuin van Q‑O2, en wor­den nieu­we en oude lie­de­ren gezon­gen over de Kanaalzone tus­sen bodem­be­dek­kers en krui­den met medi­ci­na­le eigenschappen.

LUISTER
Pom Bouvier b. & Marjolijn Dijkman
Juerg Frey - Circular Music - with Stan Maris, 
Florence Cats, 
Michaël|le Grébil Liberg, 
Yannick Guédon, Clara Lévy, D’incise, 16/9/22
Tomàs Cabado 22/9/22


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
T: +32 (0)2 245 48 24
F: +32 (0)2 245 48 24
info@q-o2.be