nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
IN RESIDENTIE

De residenties bij Q-O2 bieden tijd en ruimte voor artistiek onderzoek, reflectie en creatie in het veld van de experimentele muziek en klankkunst. We voorzien per residentie het nodige technische materiaal, een transportvergoeding, een per diem en accommodatie in het Q-O2 appartement.

 

Residenties zijn meestal tussen twee en vier weken lang. Een presentatie voor een publiek na de residentie kan worden ingebouwd indien gewenst maar wordt niet verwacht. Wel vragen we enkele sporen van de residentie achter te laten in woord, beeld en/of audio. Bij interesse zijn wij er om te helpen om de stad en haar bewoners te ontmoeten.

 

Voor 2020 staan we  open voor alle soorten voorstellen, maar willen specifiek artiesten aanmoedigen die ook organisator zijn, en op die manier​​ hun eigen community scheppen. We zijn zelf een artist-run werkplaats, en zijn nieuwsgierig om met anderen na te denken over hoe kunstenaars betrokken zijn bij het creëren van gemeenschappen, netwerken en informele of ad-hocinfrastructuren, als alternatief voor een werkveld dat in toenemende mate geïnstitutionaliseerd wordt. De volgende deadline 30 augustus 2019 voor residenties in 2020. 

We verwachten een beknopte presentatie van jezelf en je plan voor deze residentie. Het gaat daarbij niet op een voorstel tot productie of product, maar om een plan om aan deze residentie te beginnen, om vrij korte tijd van residency vruchtbaarder te maken.

LUISTER
Nomi Epstein - for Collect Project 18/7/19
Michael J. Schumacher 9/6/2019
Pom Bouvier Frictions 30/7/2019


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
T: +32 (0)2 245 48 24
F: +32 (0)2 245 48 24
info@q-o2.be