nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst

Jaume Ferrete

in residentie
Jaume Ferrete
09/12/2013 - 23/12/2013

Tijdens mijn residentie bij Q-O2 wil ik me vooral focussen op de eerste fase van het Voz Files project en deze afronden met een voorstelling voor publiek. Dit researchproject is gebaseerd op het gebruik van de stem. Het combineert dialogen, vormen van verspreiding en bruikbaarheid. Ik heb conversaties opgenomen met een verscheidenheid aan mensen die gedurende een beperkte tijdspanne deel uitmaakten van een bepaalde groep, zoals museumpubliek, LGBTQI- en vrouwenrechtenactivisten, de academische wereld, kunstkringen, amateurmusici of BDSM-aanhangers. Al deze conversaties hebben als onderwerp ”de stem”. Voz Files zal voorgesteld worden als een websitestuk waarbij gesprekken worden opslagen en conversaties worden toegevoegd aan de verzamelde stemmen; dat zal gebeuren via vormen van alteratie, catalogisering en navigatie van de bestanden. De website zal uiteindelijk verbanden leggen tussen dit materiaal en – audiovisuele, tekstuele – documentatie bij het gebruik van de stem. Dit websitestuk zou ook moeten dienen als toolbox voor geïnteresseerden of voor wie met dit onderwerp bezig is.

LUISTER
Pom Bouvier b. & Marjolijn Dijkman
Juerg Frey - Circular Music - with Stan Maris, 
Florence Cats, 
Michaël|le Grébil Liberg, 
Yannick Guédon, Clara Lévy, D’incise, 16/9/22
Tomàs Cabado 22/9/22


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
T: +32 (0)2 245 48 24
F: +32 (0)2 245 48 24
info@q-o2.be