nl fr en
Q-02 logo
werkplaats experimentele muziek en klankkunst
in residentie
03/11/2021 - 21/12/2021

Door middel van dit onderzoeks- en creatieproject benadert Lenyema de Luba-klankarchieven in de collecties van het AfricaMuseum op twee manieren: enerzijds als sociologisch instrument, door zijn hypotheses in verband met de carrière van zijn vader te confronteren met de al dan niet fictieve verhalen waarmee ze gepaard gaan; en anderzijds als muzikaal object, door gebruik te maken van de interacties die kunnen voortvloeien uit de confrontatie tussen zijn ritmische experimenten – gericht op polyritmie, het gebruik van complexe ritmes – en de waarde, zowel technisch als esthetisch, die deze geluidsobjecten dragen. Rhythmic traces is voor Lenyema ook een terugkeer naar het koloniale verleden en een oefening om te begrijpen in welke context deze objecten de westerse ruimte binnenkwamen en wat de al dan niet natuurlijke bedoelingen van de musicologen waren bij het vastleggen van de composities. Rhythmic traces moet begrepen worden als een episodisch onderzoek van de sociomusicologische grondslagen van de Luba-geluidsarchieven; grondslagen die beschouwd worden als een vertrekpunt van waaruit een verband kan worden gelegd met een uitgewist of verlaten geheugen.

 

In collaboration with Africamuseum

LUISTER
Pom Bouvier b. & Marjolijn Dijkman
Juerg Frey - Circular Music - with Stan Maris, 
Florence Cats, 
Michaël|le Grébil Liberg, 
Yannick Guédon, Clara Lévy, D’incise, 16/9/22
Tomàs Cabado 22/9/22


Q-O2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Creative Europe
Q-O2
Koolmijnenkaai 30-34
B-1080 Brussel
T: +32 (0)2 245 48 24
F: +32 (0)2 245 48 24
info@q-o2.be